Menu

10 lat Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Podsumowanie

Rok 2018 był jubileuszowym w działalności naszego Stowarzyszenia. Przez okres 10 lat Stowarzyszenie podejmowało szereg aktywności, które wraz z potrzebami i zmianą rzeczywistości przyjmowały różne formy. Oto podsumowanie tych najważniejszych.

Opracowaliśmy i wydaliśmy 5 publikacji:

Przygotowaliśmy tłumaczenie filmu "Pandemia pornografii".

Zorganizowaliśmy 3 duże międzynarodowe konferencje:

19 marca 2013 r. – "Odebrana niewinność – seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie – przyczyny, skutki, możliwe scenariusze".

22 czerwca 2015 r. – "Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii".

21 listopada 2018 r. – "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny".

Przeprowadziliśmy 40 szkoleń dla ponad 2000 rodziców pod hasłem "Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?". Przeprowadziliśmy również 4 warsztaty dla rodziców pod tym samym tytułem.

W wyniku współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, wdrożona została zmiana w przepisach Kodeksu karnego, zgodnie z którą reklama i promocja treści pornograficznych rozpowszechnianych bez skutecznych zabezpieczeń zostanie w Polsce zakazana. O wprowadzenie takiego przepisu apelowaliśmy wraz z kilkunastoma tysiącami konsumentów, którzy wzięli udział w naszej akcji "Chrońmy dzieci przed pornobiznesem".

Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych Narodowego Programu Zdrowia – włączenie do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 następujących postulatów Stowarzyszenia:

  • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiatawiające i seskualizujące;
  • przeprowadzenie analiz istniejących zapisów prawnych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści seksualizujących i pornograficznych;
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
  • rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiotawiających i seksualizujących;
  • prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczących zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię.

Złożyliśmy pozew i wygraliśmy sprawę przeciwko firmie Waterius sp. z o.o. nieetycznie reklamującej swoje produkty.

Kampanie, portal, akcje

Przeprowadziliśmy dwie kampanie informacyjne "Pornografia szkodzi dzieciom" (strona kampanii: www.bezpornografii.pl/dzieci) oraz "oPornografii.pl".

Uruchomiliśmy specjalistyczny portal www.oPornografii.pl, który ma za zadanie dostarczać wiedzę na temat ochrony dzieci przed pornografią dla różnych grup: rodziców, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów, policjantów, prokuratorów i urzędników.

Mijające lata to dziesiątki pism interwencyjnych, odpowiedzi na zapytania e-mailowe sympatyków, kilkanaście skarg do Rady Reklamy i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kilkadziesiąt akcji konsumenckich i stowarzyszeniowych. To wizyty w mediach oraz dziesiątki newsletterów, informujących naszych sympatyków o działaniach, planach i osiągniętych celach.


To wszystko po to, by uskuteczniać ochronę dzieci przed zbyt łatwym dostępem do treści pornograficznych, zmieniać świadomość rodziców i specjalistów na temat faktycznej szkodliwości pornografii oraz wpływać na działania reklamodawców, by promowali się bardziej odpowiedzialnie i zgodnie z dobrymi obyczajami. Postulaty Stowarzyszenia podziela coraz więcej sympatyków, którzy tworzą grono blisko 23 000 osób. To ogromna liczba ludzi, którzy poprzez wsparcie działań STS mogą mieć realny wpływ na zmianę sytuacji i własny wkład ochronę małoletnich.E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie