Menu

Konferencja "Odebrana niewinność – seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie – przyczyny, skutki, możliwe scenariusze"

Konferencja, która odbyła się 19 marca 2013 r. w Sejmie RP, była jednym z największych zorganizowanych przez nas do tego czasu projektów. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tej konferencji.

19 marca 2013 roku, od godziny 8.00, korytarze przed Salą Kolumnową w Sejmie RP, w której odbywała się nasza konferencja, zaczęły wypełniać się gośćmi. Dzięki zaangażowaniu kilkunastu wolontariuszy rejestracja uczestników odbywała się bardzo sprawnie. Każda osoba uczestnicząca w konferencji otrzymała m.in. bezpłatny egzemplarz raportu "Odebrana niewinność", którego zawartość była później gruntownie omawiana podczas wystąpień głównych gości.

Poniżej można pobrać pełną oraz skróconą wersję tego raportu:

Do pobrania Raport-STS-Odebrana-Niewinnosc.pdf pdf Pobierz (1.90 MB) Raport STS-Odebrana-Niewinnosc-skrot.pdf pdf Pobierz (446.08 KB)


Punktualnie o godz. 9.30, dziennikarka Katarzyna Stoparczyk, prowadząca konferencję, przywitała gości i zaprosiła pierwszego mówcę, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prof. Irenę Lipowicz. Pani Rzecznik była jednym z Patronów konferencji.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim krótkim, jednak bardzo mocnym wystąpieniu, mówiła m.in. o tym, do jakich drastycznych problemów, takich jak prostytucja czy handel kobietami, może prowadzić tak z pozoru "niewinne" zjawisko jak seksualizacja kultury i wizerunku kobiet. Prof. Lipowicz stanowczo opowiedziała się przeciwko temu zjawisku i zadeklarowała pełną wolę, aby mu stanowczo i aktywnie przeciwdziałać. Była to pierwsza, z dość licznych deklaracji, które pojawiły się tego dnia na sali podczas konferencji.

Wystąpienie Prof. Ireny Lipowicz można obejrzeć poniżej:


Tuż po wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich swoją prelekcję rozpoczęła Prof. Eileen Zurbriggen (USA), gość specjalny konferencji. Eileen Zurbriggen przewodniczyła Grupie Roboczej Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, zajmującej się opracowaniem raportu na temat seksualizacji dziewcząt. Jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz i autorką wielu prac, monografii oraz specjalistycznych artykułów na temat seksualizacji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej seksualności i jej relacji z mediami, władzą, przemocą oraz podejmowaniem decyzji. Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji: Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, Towarzystwa Badań nad Psychologią Kobiet, Stowarzyszenia Badań nad Osobowością.

W swoim wystąpieniu, zatytułowanym "Seksualizacja kobiet i dziewcząt w świetle badań", Eileen Zurbrigen przedstawiła wnioski z raportu, który opracowała Grupa Robocza pod jej przewodnictwem. Raport ten, przetłumaczony na język polski, stanowi pierwszą część publikacji wydanej przez STS w ramach konferencji. Podczas godzinnego wykładu została obszernie wyjaśniona definicja "seksualizacji", przykłady tego zjawiska w różnych obszarach życia, a także omówione zostały konsekwencje, które to zjawisko może wywołać w życiu dziewcząt i kobiet. Elementem, który zamknął wykład, było omówienie możliwych działań, które mogą podejmować rodzice, aby chronić swoje dzieci przed tym szkodliwym zjawiskiem.

Wystąpienie Prof. Eileen Zurbriggen (język angielski, napisy polskie) można obejrzeć poniżej:


Kolejnym mówcą był Reg Bailey, dyrektor zarządzający jednej z największych organizacji brytyjskich "Mothers’ Union". Na zlecenie Minister ds. Dzieci i Rodziny rządu brytyjskiego, Pani Sarah Teather, opracował on raport dotyczący seksualizacji i komercjalizacji dzieciństwa w Wielkiej Brytanii. Reg Bailey jest doradcą społecznym premiera Wielkiej Brytanii, Davida Camerona. Raport poprzedziły półroczne badania i konsultacje, którym przewodniczył Bailey. W swojej prelekcji przedstawił on uczestnikom konferencji wyniki swoich badań i treść raportu. Poza wieloma przykładami nieodpowiednich dla dzieci przekazów i produktów obecnych w przestrzeni publicznej, zaprezentowane zostało 14 postulatów, które były konkretnymi rekomendacjami zmian, jakie warto wdrożyć, aby lepiej chronić dzieci przed zjawiskiem seksualizacji. Co istotne, na dzień konferencji, już 13 z 14 rekomendacji zostało całkowicie lub częściowo wdrożonych, realnie przyczyniając się do lepszej ochrony najmłodszych. Doświadczenia Wielkiej Brytanii mogą z pewnością stanowić inspirację do działań w naszym kraju.

Wystąpienie Rega Bailey (język angielski, napisy polskie) można obejrzeć poniżej:


Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie Rafała Porzezińskiego, rzecznika prasowego i członka zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Rafał Porzeziński zaprezentował polskie przykłady zjawiska seksualizacji, głównie w kontekście reklamy i marketingu, a następnie podzielił się z uczestnikami konferencji doświadczeniami STSu w organizowaniu akcji konsumenckich, które mają temu zjawisku przeciwdziałać.

Wystąpienie Rafała Porzezińskiego można obejrzeć poniżej:


Po krótkiej przerwie, drugą część konferencji rozpoczął dr Szymon Grzelak, Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. W swoim wystąpieniu zaprezentował on najnowsze badania, mówiące o częstotliwości występowania niebezpiecznych zachowań wśród polskich gimnazjalistów (takich m.in. jak korzystanie z pornografii). Z zaprezentowanych danych wynikało, że w niektórych gimnazjach odsetek chłopców regularnie (min. raz w tygodniu) sięgających po pornografię, to nawet 35-40%. Dr Szymon Grzelak zaprezentował również założenia autorskiego programu "Archipelag Skarbów" – opierającego się na warsztatach prowadzonych w gimnazjach i podejmującego w otwarty, ale też wyważony sposób, zagadnienia związane m.in. z ludzką płciowością. Zaprezentowane dane pokazywały skuteczność programu w przeciwdziałaniu wielu niepożądanym zachowaniom wśród młodzieży.

Wystąpienie dr. Szymona Grzelaka można obejrzeć poniżej:


Ostatnim punktem programu konferencji była dyskusja panelowa, w której uczestniczyli Prof. Eileen Zurbriggen, Reg Bailey, dr Szymon Grzelak, Rafał Porzeziński, Katarzyna Wilkołaska-Żuromska (biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), oraz Konrad Drozdowski (Dyrektor Generalny Rady Reklamy). Panel poprowadził dziennikarz Krzysztof Ziemiec. W panelu poruszono wiele istotnych kwestii, dotyczących zjawiska seksualizacji oraz tego, jak promować społeczną odpowiedzialność biznesu, mediów i branży reklamowej.

Panel dyskusyjny, jak też całą konferencję, podsumował w kilku słowach Poseł Sławomir Piechota, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pan Poseł był drugim z patronów konferencji.


Całą konferencję zarejestrowały kamery sejmowe. Kilkugodzinna transmisja dostępna jest na stronie sejmowej.

Po konferencji dwa słowa do sympatyków Stowarzyszenia Twoja Sprawa skierowali prowadzący, Pani Katarzyna Stoparczyk oraz Pan Krzysztof Ziemiec.


Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom, prowadzącym, patronom, oraz oczywiście uczestnikom konferencji. Wierzymy, że był to mocny i słyszalny głos w debacie publicznej o niebezpieczeństwach, na które narażeni są najmłodsi we współczesnym świecie.
E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie