Menu

Nasza historia

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zostało powołane w 2008 roku przez grupę przyjaciół, którzy chcieli swoje doświadczenie zawodowe (prawnicze, dziennikarskie, medialne, etc) lepiej wykorzystać dla dobra społecznego. Głównym obszarem działań była ochrona przestrzeni publicznej przed wulgarnością, obscenicznością, seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet oraz szeroko rozumianymi naruszeniami dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Od 2013 roku w centrum naszych zainteresowań znalazło się zagrożenie jakim dla dzieci jest pornografia.

Powołanie Stowarzyszenia było inicjatywą kilkorga ludzi zdecydowanych aktywnie kreować otoczenie przyjazne dzieciom. Dziś jesteśmy w pełni profesjonalną organizacją, ze stałym zespołem i wspomagającą nas grupą specjalistów z różnych dziedzin.

Dzięki działaniom Stowarzyszenia, wspieranym przez naszych sympatyków, z polskiej przestrzeni publicznej zniknęło wiele wulgarnych, seksualizujących reklam. Od kilku lat staramy się również przekonywać o konieczności zmian systemowych w Polsce, by minimalizować oddziaływanie pornografii na społeczeństwo, a szczególnie na dzieci. Do naszych największych sukcesów zaliczamy m.in. zmianę przepisów, zgodnie z którymi reklama lub promocja treści pornograficznych, rozpowszechnianych bez skutecznych zabezpieczeń, jest w Polsce zakazana i zagrożona karą pozbawienia wolności do lat trzech. Co więcej, udało nam się we współpracy z innymi organizacjami wprowadzić niektóre z naszych postulatów do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Stowarzyszenie zorganizowało trzy ważne, międzynarodowe konferencje. Dwie z nich miały miejsce w Sejmie RP. W marcu 2013 roku odbyła się konferencja pt: "Odebrana niewinność – seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie – przyczyny, skutki, możliwe scenariusze". Dwa lata później konferencja pt: "Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii". Obie z udziałem wyjątkowych prelegentów m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W listopadzie 2018 roku miała miejsce trzecia konferencja "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny". Materiały i wystąpienia z tych konferencji okazały się bardzo ważne w debacie o szkodliwości pornografii i są obecnie punktem odniesienia w dyskusji.

Nieustająco szerzymy wiedzę na temat zagrożeń jakie pornografia niesie dla dzieci, między innymi poprzez portal oPornografii.pl oraz liczne kampanie społeczne. Prowadzimy program szkoleń dla rodziców, który uświadamia im, jakim zagrożeniem jest internetowa pornografia i jak mogą przed nią chronić swoje dzieci.

STS posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę "Prawo o stowarzyszeniach". Organizacja została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie