Menu

Pakiety dla firm

Z naszych spotkań z wieloma rodzicami wynika, że są oni autentycznie zaniepokojeni i często bezbronni, wobec zagrożenia i szkodliwego wpływu pornografii na ich dzieci. Brak wiedzy i umiejętności komunikowania się z dzieckiem na tak trudny temat, bardzo często stanowi barierę w podjęciu jednej z najskuteczniejszych form ochrony dziecka przez jego rodzica. Dlatego jesteśmy przekonani, że kluczowym sposobem poprawy obecnego stanu jest wsparcie rodziców poprzez dotarcie do nich z naszym szkoleniem. Ma ono być dla nich inspiracją, źródłem rzetelnej wiedzy, kompetencji i umiejętności, a także wiary w realny wpływ na dobro własnego dziecka.

Chcemy rozbudować sieć szkoleniową i dotrzeć do jak największej grupy rodziców. Do realizacji tego projektu edukacyjnego zapraszamy przedsiębiorców i prosimy Państwa o zapoznanie się z formami wsparcia, jakiego mogą Państwo nam udzielić.

Propozycja dla sponsorów – pakiet I

Realizacja tego projektu wykracza poza możliwości budżetowe Stowarzyszenia, dlatego wierzymy, że Państwa wsparcie umożliwi nam zbudowanie odpowiedniej struktury szkoleniowej. Ma być ona złożona z koordynatora i kilkunastu przeszkolonych trenerów. Ich zadaniem będzie realizowanie spotkań edukacyjnych z rodzicami w wielu miastach Polski jednocześnie. W ten sposób w ciągu 6 miesięcy chcemy zwiększyć skalę działań edukacyjnych i zapewnić im skuteczną dystrybucję oraz koordynację.

Pakiet sponsorski o wartości 15.000 zł + 0% VAT.

W zamian możemy zaoferować firmom:

 • Udostępnienie informacji o udzielonym wsparciu i zaangażowaniu Państwa firmy ma stronie www.twojasprawa.org.pl oraz specjalistycznym portalu informacyjnym www.opornografii.pl
 • Informowanie o udzielonym wsparciu w mediach społecznościowych STS
 • Zawarcie informacji o udzielonym wsparciu w Newsletterze przesyłanym do ponad 22 tys. sympatyków STS (logotyp + informacja o udzielonym wsparciu)
 • Informowanie dyrekcji wszystkich szkół, w których przez 6 miesięcy będą odbywały się szkolenia, jak również uczestników prelekcji o fakcie sponsorowania szkolenia przez firmę
 • Udostępnienie uzgodnionych materiałów promujących firmę podczas spotkań szkoleniowych
 • Zamieszczenie informacji o wsparciu i logotypu firmy w prezentacji szkoleniowej
 • Podziękowania firmie za wkład w przeprowadzenie szkolenia
 • Możliwość korzystania z tytułu Sponsora akcji edukacyjnej Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

Propozycja dla sponsorów – pakiet II.

Alternatywą dla pakietu I jest możliwość pokrycia kosztów określonej liczby szkoleń w wybranych przez firmę placówkach edukacyjnych lub innych organizacjach (np. znajdujących się w okolicy siedziby firmy). 

Do wyboru proponujemy opcje:

 • 5 szkoleń – 5.000 zł + 0% VAT

 • 10 szkoleń – 10.000 + 0% VAT

 • 15 szkoleń – 15.000 + 0% VAT

Istnieje również możliwość uzgodnienia określonego zakresu świadczeń indywidualnych.
Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się drogą email: biuro[at]twojasprawa.org.pl E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie