Menu

Badania naukowe nad szkodliwością pornografii

Pomimo tego, że internetowa pornografia jest zjawiskiem stosunkowo nowym, istnieje szereg badań naukowych potwierdzających negatywny wpływ pornografii na dzieci i młodzież. Przeanalizowaliśmy dostępne badania i opublikowaliśmy podsumowanie literatury naukowej.

Negatywne zjawiska towarzyszące korzystaniu z pornografii nie są wynalazkiem ostatnich lat. Niemniej jednak radykalne zmiany w sposobie komunikowania, wywołane rozwojem technologii spowodowały, że zagrożenia te są znacznie bardziej powszechne i szkodliwe. Ponadto, dotyczą w znacznej mierze tych, którzy w żaden sposób nie są w stanie się przed nimi chronić – dzieci i młodzieży.

Istnieje już wiele badań naukowych pokazujących skalę i powagę zagrożeń. Niektórzy naukowcy, wręcz twierdzą, że konsumpcja pornografii wśród nieletnich przybrała formę epidemii, a rodzaj uzależnienia i związanych w tym trwałych zmian w mózgu, ma taki sam charakter jak uzależnienie od twardych narkotyków. Zatem wnioski z tych badań z całą pewnością zasługują na wnikliwą uwagę ze strony liderów opinii oraz decydentów.

Raport przygotowany przez nasze Stowarzyszenie w ramach kampanii "Pornografia szkodzi dzieciom", podsumowuje najistotniejsze konsekwencje poparte badaniami naukowymi. Są to:

  • uzależniający charakter pornografii, powodujący zmiany w mózgu, podobne do tych jakie powodują twarde narkotyki,
  • związany z uzależnieniem efekt eskalacji, tj. zjawisko polegające na tym, że konsumenci pornografii szukają co raz bardziej ekstremalnych jej form,
  • negatywny wpływ pornografii na odczuwanie satysfakcji seksualnej i powodowanie dysfunkcji seksualnych,
  • kryzysy w związkach dotkniętych problemem pornografii,
  • negatywne postrzeganie kobiet (uprzedmiotowienie i instrumentalizacja),
  • oraz inne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu "Podsumowanie literatury i badań naukowych wskazujących na negatywne konsekwencje korzystania z pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży".


Do pobrania Raport_Podsumowanie literatury i badań naukowych.pdf pdf Pobierz (762.94 KB)


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie