Menu

Konferencja "Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii"

22 czerwca 2015 r. zorganizowaliśmy kolejną konferencję w Sejmie RP. Zgromadziliśmy w Sali Kolumnowej najlepszych specjalistów, którzy zaprezentowali najnowszą wiedzę pochodzącą z badań nad pornografią w różnorodnych jej aspektach - socjologicznym, neurologicznym czy seksuologicznym.

Jednym z głównych celów naszej konferencji było pokazanie – bez znieczulenia – prawdziwego oblicza przemysłu pornograficznego. Usłyszeli o tym nie tylko sami uczestnicy konferencji – m.in. urzędnicy, pedagodzy, organizacje pozarządowe – ale również opinia publiczna. Bezpośrednim skutkiem konferencji były liczne teksty w mediach i wywiady z naszymi prelegentami.

Przedstawiamy Państwu wystąpienia zarejestrowane podczas konferencji:

Wystąpienie dr Gail Dines

Dr Gail Dines jest profesorem socjologii na Wheelock College w Bostonie, USA. Jest najbardziej znaną na świecie propagatorką wiedzy na temat przemysłu pornograficznego. W swoim wystąpieniu skupia się na seksualizacji i negatywnych konsekwencjach konsumpcji pornografii dla chłopców, dziewcząt i społeczeństwa. Uwaga! Wystąpienie zawiera drastyczny język, a przekaz jest niezwykle mocny.


Wystąpienie dr. Donalda Hiltona

Donald L. Hilton jest profesorem neurochirurgii na Uniwersytecie San Antonio w Teksasie, USA. Jego badania i publikacje dotyczą w szczególności uszkodzeń mózgu w wyniku traumy oraz neurologicznych mechanizmów uzależnień, w tym uzależnień od pornografii. Dr Hilton skupia się na medycznych aspektach konsumpcji pornografii, w szczególności ryzykiem uzależnienia i zmianami powstającymi w mózgu.


Wystąpienie dr. Bogdana Stelmacha

Bogdan Stelmach, lekarz specjalista w zakresie seksuologii. Obecnie jest zatrudniony w Szpitalu im. Profesora W. Orłowskiego w Warszawie oraz w Mazowieckim Centrum Psychoterapii. Prowadzi także własny gabinet seksuologiczny nakierowany na poradnictwo rodzinne. W swoim wystąpieniu dr Stelmach opisuje przypadki pacjentów uzależnionych od pornografii.


Wystąpienie dr. Andrzeja Garapicha

Andrzej Garapich był prezesem spółki Polskie Badania Internetu. Znawca mediów elektronicznych i Internetu. Był przewodniczącym Rady Badania Megapanel PBI/ Gemius, a także arbitrem Komisji Etyki Reklamy, członkiem Rady Programowej Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Ministerstwie Administracj i Cyfryzacji. Pan Andrzej Garapich mówi o szerokich badaniach zachowań polskich internautów w kontekście poszukiwania treści pornograficznych.


Wystąpienie Anny Bućkowskiej i Lesława Sierockiego

Anna Bućkowska była członkiem zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa, a Lesław Sierocki jest byłym Dyrektorem Zarządzającym Stowarzyszenia. Wystąpienie dotyczy doświadczeń Stowarzyszenia na polu ochrony dzieci przed pornobiznesem oraz wprowadza postulaty Stowarzyszenia w zakresie koniecznych zmian systemowych w Polsce.


Wystąpienie Barbary Turowskiej

Pani Barbara Turowska pełniła funkcję dyrektor Departamentu Monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pani Dyrektor Turowska opowiada o doświadczeniach KRRiT na polu monitoringu usług video-on-demand


Serdecznie dziękujemy za hojne wsparcie wszystkim osobom, które współfinansowały organizację konferencji. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom oraz gościom.


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie