Menu

"Odebrana niewinność". O seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze

Diagnoza współczesnej kultury masowej pokazuje, że proces seksualizacji treści z jakim mamy do czynienia jest coraz powszechniejszy i postępujący. Zbiorczy raport opracowany przez nas odsłania mechanizm tego zjawiska i pokazuje, że równie niebezpiecznie może się ono rozwinąć także na naszym rodzimym podwórku.

Podstawą opracowania są wnioski z wyników badań Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) oraz niezależny raport "Pozwólmy dzieciom być dziećmi", stworzony pod kierunkiem Reg’a Bailey’a. Oba dokumenty podejmują wnikliwie analizę zjawiska seksualizacji, wywierającego silny wpływ na sposób postrzegania, zachowań i społecznego funkcjonowania młodego pokolenia głownie dziewcząt. Wnioski z obu dokumentów dają smutny obraz rzeczywistości, ale starają się także dać odpowiedź na pytanie co robić, by ten zły stan rzeczy zmienić. Raport został przez nas przygotowany na potrzeby konferencji "Odebrana niewinność – seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie – przyczyny, skutki, możliwe scenariusze", którą zorganizowaliśmy w 2013 roku.

Raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego prześwietla współczesną kulturę, pokazując jak zjawisko seksualizacji niepostrzeżenie przeniknęło do poszczególnych sfer naszego życia codziennego. Przedmiotem analizy stają się media, reklamy, czasopisma, teledyski, seriale, gry komputerowe, portale społecznościowe. Efektem jest wyjaśnienie mechanizmu seksualizacji, jej nasilenie i okoliczności w jakich się ją wykorzystuje. Zdefiniowanie samego pojęcia, jako sposobu wartościowania osoby ze względu na jej atrakcyjność fizyczną, ukierunkowuje już uwagę czytelnika na stopień seksualizacji wśród młodzieży. Odsłania całą jej destrukcyjność i powagę konsekwencji. Seksualizacja najgłębiej dotyka nastoletnich dziewcząt. Plaga zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), czy wzrostu zainteresowania zabiegami upiększającymi ciało, a nawet jego modyfikacją chirurgiczną jest tylko zewnętrznym przejawem zmiany mentalności i sposobu w jaki postrzega siebie młode pokolenie. Zdecydowanie bardziej niebezpieczne są konsekwencje w sferze emocjonalnej. Postrzeganie dziewcząt przez pryzmat wyglądu fizycznego, prowadzi do u nich samych do zmniejszenia poczucia wartości, nadmiernego skupiania się na kwestiach wyglądu, zabiegach upiększających, utrudnia realizowanie prawdziwych pasji, czy spłyca rozumienie samych siebie. Nierzadko kończy się to depresją, a nawet próbami samobójczymi. U chłopców skutki seksualizacji będą uwidaczniały się w przedmiotowym postrzeganiu dziewcząt, a później kobiet, a także traktowaniu ich tylko jako obiekty seksualne. Badacze zgodnie przyznają, że kontakt z pornografią w młodym wieku przyczynia się do utrwalania nierealnych oczekiwań względem partnerek, co z kolei utrudnia budowanie trwałych relacji, opartych na szacunku i odpowiedzialności.

Szeroko omówione zjawisko seksualizacji i jej wpływu na poszczególne grupy społeczne, zostało poparte propozycjami rozwiązań, które są próbą dania konkretnych propozycji działań minimalizujących skutki tego procesu.

Komplementarny do raportu APA jest niezależny raport "Pozwólmy dzieciom być dziećmi", który jest częścią wydanej przez nas publikacji. Powstał on na zlecenie Ministerstwa Edukacji rządu Wielkiej Brytanii i przedstawia sytuację komercjalizacji i seksualizacji dzieciństwa z perspektywy rodziców i samych nastolatków. Opracowanie omawia szeroko cztery tematy: "Otoczenie, w którym żyją dzieci"; "Ubrania, produkty i usługi skierowane do dzieci"; "Dzieci jako konsumenci" oraz rozdział "Usłyszeć rodziców". Pokazuje seksualizację jako proces rozgrywający się na naszych oczach, czemu towarzyszy ekonomiczne uzasadnienie. Młody człowiek przekonany, że jej lub jego wartość zależy od atrakcyjności fizycznej, staje się idealnym konsumentem. Również w tym dokumencie zawarto wiele konkretnych wskazówek i propozycji, pomagających stworzyć środowisko bardziej przyjazne dzieciom.

I choć opisane mechanizmy i dane statystyczne dotyczą rzeczywistości Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, to znajdują one także potwierdzenie w obserwacjach polskich badaczy. Dowodzą tego przywołane przez nas w raporcie obserwacje i rekomendacje Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Zgodnie z wnioskami zachodnich ekspertów, polscy badacze uznają, że podstawowym czynnikiem zapobiegającym seksualizacji dzieci i młodzieży, i wynikających z niej problemów oraz zaburzeń rozwoju są szeroko zakrojone działania edukacyjne i profilaktyczne.

Więcej informacji o istocie współczesnej seksualizacji dzieci oraz środkach zaradczych znajdziecie Państwo w załączonym opracowaniu.


Do pobrania Raport-STS-Odebrana-Niewinnosc.pdf pdf Pobierz (1.90 MB)


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie