Menu

Chrońmy dzieci przed pornobiznesem - wezwanie do działania

Dorasta w Polsce pokolenie chłopców, którzy seksualności i stosunku do kobiet uczą się z obrazów, w których przedmiotowe traktowanie, wyzwiska i upadlanie kobiet są normą. W świetle rosnących wskaźników konsumpcji pornografii przez coraz młodsze dzieci, nasze "Wezwanie do działania" pozostaje wciąż aktualne.

Rzeczywistością polskiego internetu jest ostra pornografia w zasięgu ręki, dostępna na telefonie, tablecie, czy konsoli do gier. Łatwy dostęp do wulgarnych i przesyconych przemocą treści stanowi zagrożenie nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale tak naprawdę dla zdrowia i kondycji całego społeczeństwa. Potwierdzają to obserwacje wielu ośrodków badawczych, mówiąc o długofalowych skutkach konsumpcji pornografii, takich jak możliwość uzależnienia, rozpadzie relacji, trudności w ich nawiązaniu, stosowaniu przemocy wobec kobiet, czy seksualnym wykorzystywaniu dzieci. My na bieżąco analizujemy sytuację i wysuwamy konkretne propozycje niezbędnych działań, omawiając szeroki kontekst tych postulatów i precyzując ich adresatów.

W popartym wynikami badań wprowadzeniu do wydanego przez nas dokumentu, wskazujemy na wzrost przestępstw seksualnych popełnianych przez nieletnich. Przyczyną tego zjawiska może być kilka czynników, wśród których wymienia się nie tylko wychowawczo-opiekuńcze zaniedbania ze strony rodziców, ale przede wszystkim zbyt łatwy dostęp do pornografii i brutalizację treści w środkach masowego przekazu - Internet. Szerzej omówione statystyki konsumpcji pornografii przez nieletnich oraz konsekwencje dla ich zdrowia psychicznego i społecznego, wskazują naszym zdaniem na potrzebę pilnych zmian, jakie powinny dokonać się na gruncie nowoczesnych technologii oraz administracji. Przykładowo:

 • Zaostrzenie polityki karnej, jak również przeprowadzenie stosownych szkoleń wśród prokuratorów w zakresie art. 200 § 3 Kodeksu Karnego, szczególnie w zakresie penalizacji działań, polegających na aktywnym docieraniu do dzieci i młodzieży poprzez marketing i reklamę pornografii.
 • Wyłączenie kategorii "18+" w Internecie dostępnym za pośrednictwem sieci Wi-Fi we wszystkich szkołach, urzędach, bibliotekach, uczelniach wyższych, teatrach, obiektach sportowych, miejskich sieciach i innych sieciach udostępnianych w miejscu użyteczności publicznej.
 • Domyślne wyłączenie kategorii "18+" dostarczanych przez operatorów telefonii komórkowej lub przez ich dostawców. Treści takie powinny być domyślnie wyłączone, w szczególności w przypadku oferty typu pre-paid, które są masowo wykorzystywane przez dzieci i młodzież. Równocześnie powinny być one łatwo uruchamiane na prośbę pełnoletniego konsumenta (telefonicznie lub w punkcie obsługi klienta). Rozwiązanie powinno zostać wprowadzone na zasadzie samoregulacji lub zmian w prawie.

  To tylko niektóre z postulatów zawartych w dokumencie "Chrońmy dzieci przed pornobiznesem - wezwanie do działania" i stanowiących wyznaczniki realizowanych przez nas celów. Wszystkie one są apelem do szerszego grona podmiotów, mogących wspólnie wypracować rozwiązania np. samoregulacyjne.

  Punktem odniesienia w dyskusji nad rozwiązaniami dostosowanymi do rzeczywistości polskiej są rozwiązania proponowane i wdrażane w Wielkie Brytanii. Gruntowne przyjrzenie się im daje możliwość oceny szans i zagrożeń, jakie możemy spotkać na ścieżce do skuteczniejszej ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią w Polsce. Zrozumienie tła społecznego, struktury instytucjonalnej budowanej przez lata w Wielkiej Brytanii i specyfiki podejścia do tego problemu, pozwala wyciągnąć wnioski z rozwiązań zastosowanych na Wyspach.

  Jednym z najczęściej przecież pojawiającym się pytaniem jest to, dotyczące funkcjonowania systemu ograniczeń dostępności do pornografii w telefonach komórkowych, czy sieciach domowego internetu. W opracowaniu "Chrońmy dzieci przed pornobiznesem - wezwanie do działania" znaleźć można jeszcze kilka innych kluczowych pytań, które mogą nasunąć się samemu czytelnikowi i na które znajdzie on tam odpowiedź.

  Fakt, że ponad 90 proc. nastolatków stwierdza, że pornografia jest dla nich zbyt łatwo dostępna, wymaga konkretnych działań nie tylko ze strony STS, ale przede wszystkim całego szeregu podmiotów mogących zmienić ten stan rzeczy.

  Z postulatami STS zamieszczonymi w opracowaniu, można zapoznać się pobierając załączony dokument.

Do pobrania Chrońmy dzieci przed pornobiznesem - wezwanie do działania.pdf pdf Pobierz (2.84 MB)


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie