Menu

22.07.2019 - Zamówienie publiczne na zakup mediów

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zwane dalej "Zamawiającym", zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przeprowadziło przetarg w trybie nieograniczonym na realizację zamówienia: Zakup mediów.
Dokumentacja dotycząca udzielenia zamówienia publicznego:
Do pobrania OGŁOSZENIE.pdf pdf Pobierz (186.63 KB)
Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -30.07.2019.pdf pdf Pobierz (213.73 KB)

W dniu 30 lipca 2019 roku przedłużono termin składania ofert do 7 sierpnia 2019 roku (patrz ogłoszenie o zmianie). Ogłoszenie zostało zmienione w punkcie IV.6.2. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w Załączniku 1 oraz Załączniku 2 do SIWZ polegają na zmianie terminu składania ofert, sposobu oznaczania kopert oraz terminu otwarcia ofert, jak również doprecyzowują sposoby liczenia zasięgów dla portalu Youtube.com oraz Twitter.com, oraz ograniczają zasięg na Twitter.com do 150.000 impressions.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia uwzględnia zmiany w punktach 5.8, 5.9, 5.10, 7.1 (b) (iii) oraz 7.1 (b) (iv)).

Do pobrania Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia) - 30.07.2019.pdf pdf Pobierz (72.53 KB) Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) - 30.07.2019.pdf pdf Pobierz (101.71 KB) Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie wykonawcy w zakresie wstępnego potwierdzenia).pdf pdf Pobierz (464.66 KB) Załącznik nr 4 do SIWZ (Wzór umowy o świadczenie usług).pdf pdf Pobierz (391.82 KB) Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej).pdf pdf Pobierz (262.52 KB)

Załącznik nr 1 do SIWZ został zmieniony w punktach 2, 4 (d) oraz 5).

Załącznik nr 5 do SIWZ został zmieniony w w punkcie 4(d)).

Do pobrania Odpowiedzi na pytania oferentów - 30.07.2019.pdf pdf Pobierz (35.82 KB)
Wybór wykonawcy:
Do pobrania 2019-08-07 - Otwarcie ofert.pdf pdf Pobierz (370.25 KB)


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie