Menu

Premier zapowiedział wdrożenie projektu autorstwa STS

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało przed Premierem Mateuszem Morawieckim oraz Radą Rodziny projekt przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przez pornografią. Rada zarekomendowała Premierowi przyjęcie tych propozycji do dalszych prac legislacyjnych.

Na konferencji prasowej, która odbyła się tuż po posiedzeniu Rady, Premier podkreślił: - Tak jak chronimy dzieci i młodzież przed alkoholem, tak jak zabraniamy narkotyków, tak też powinniśmy weryfikować dostęp do materiałów pornograficznych.

- Dziecko wchodząc w internet otwiera wszystkie okna świata, również te, których my sami nie chcielibyśmy im otwierać – mówiła z kolei Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała też zakończenie procesu legislacyjnego w pierwszej połowie 2020 roku. Dodała, że do współpracy przy pracach nad projektem zostaną też zaproszone inne ministerstwa.

Polska ma szansę stać się pierwszym krajem na świecie, w którym wejdą w życie regulacje prawne nakazujące przemysłowi pornograficznemu wdrażanie skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. 

Będziemy dopingować rząd, aby proces ten przebiegał szybko i bez ustępstw, które mogłyby osłabić ochronę dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii. Równocześnie chcemy, aby przepisy stanowiły dobry kompromis między prawem dzieci a wolnością gospodarczą, prawem do prywatności oraz prawem do swobody wypowiedzi.

Przed nami jeszcze długa droga, ale wierzymy, że uda nam się ten projekt doprowadzić do końca.


Projekt przepisów naszego Stowarzyszenia jest rezultatem ponad rocznych prac zespołu roboczego, do którego zaprosiliśmy szereg instytucji, między innymi: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (jednostka badawcza Ministerstwa Sprawiedliwości), Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Fundację Panoptykon oraz Związek Dużych Rodzin 3+.

Do uczestników specjalnego zespołu kierujemy specjalne podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas. Udział w pracach zespołu wyżej wskazanych instytucji nie oznacza poparcia projektu, ale dzięki wielu dyskusjom byliśmy w stanie przygotować bardziej kompleksowe rozwiązania.


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie