Menu

STS prezentuje projekt przepisów chroniących dzieci przed pornografią

Stowarzyszenie Twoja Sprawa opublikowało projekt przepisów dotyczących ochrony dzieci przed pornografią. To wynik prac specjalnego zespołu roboczego, który powstał z inicjatywy STS w listopadzie 2018 r.

Przepisy, których autorem jest Stowarzyszenie mają na celu ochronę dzieci i nie zakazują dostępu do pornografii osobom dorosłym. Część rozwiązań projektu opiera się na postulatach wyrażonych m.in. w nowej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, którą Polska będzie musiała implementować do września 2020 roku.

W założeniach chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. 

Projekt zawiera definicję tzw. "kwalifikowanych treści pornograficznych", ustanawia instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców oraz podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora będzie m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.

Postulaty te dyskutowano w gronie specjalnego zespołu roboczego, do udziału w którym Stowarzyszenie zaprosiło takie podmioty jak Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, IAB Polska, Fundacja Panoptykon, NASK oraz Związek Dużych Rodzin 3+.

Udziału w pracach zespołu nie należy traktować jako poparcia przez którąkolwiek z instytucji dla ostatecznej wersji projektu ustawy. Niektórzy przedstawiciele nie brali udziału we wszystkich spotkaniach, a przyjęty dokument stanowi bazę wyjściową do podjęcia konstruktywnych działań, stwarzających dzieciom lepsze i bezpieczniejsze warunki do korzystania z przestrzeni cyfrowej. Przy pracach uwzględniono zdecydowaną większość uwag, które były podnoszone przez uczestników prac zespołu, przy czym projekt nie zawiera rozwiązań, co do których większość członków zespołu zgłaszałaby zastrzeżenia.

To, co chcemy podkreślić – najważniejszą częścią prac zespołu było wypracowanie najbardziej skutecznych narzędzi ochrony dzieci, przy uwzględnieniu takich wartości jak wolność gospodarcza, prawo do prywatności czy swoboda wypowiedzi.

Pornografia może mieć bardzo negatywny wpływ na dzieci i młodzież. Dostępne badania potwierdziły, że korzystanie z niej przez dzieci i młodzież może prowadzić nie tylko do uzależnienia, ale również do dysfunkcji seksualnych. Może mieć wpływ na trwałość rodzin oraz sprzyja postawom uprzedmiotawiającym człowieka, w szczególności kobiety. Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce pokazują, że konsumpcja pornografii wywołuje podobne zmiany w pracy mózgu do obserwowanych w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub hazardu.

Równocześnie, według badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej na grupie ponad 11.000 uczniów w wieku od 14 do 16 lat wynika, że 10,2% chłopców w tej grupie wiekowej ogląda pornografię od 3 do 5 razy w miesiącu, prawie 10% robi to od 6 do 10 razy w miesiącu, niemal 11% od 11 do 30 razy w miesiącu, a co najmniej raz dziennie ogląda ją aż 11,3% chłopców. Wyniki badań IPZIN przeprowadzone na przestrzeni lat 2014-2017 (N=11.040) pokazują, że wśród polskich dzieci w wieku 14–16 lat, aż 53% chłopców i 33% dziewcząt miało kontakt z pornografią jeszcze przed 12. rokiem życia. Wiele z takich dzieci jest regularnymi konsumentami pornografii.

Poniżej w formie pdf są dostępne pełny tekst projektu przepisów i wyjaśnienie założeń projektu:


Do pobrania Projekt-przepisów.pdf pdf Pobierz (542.17 KB)
Do pobrania Opis-założeń-projektu-STS.pdf pdf Pobierz (3.30 MB)


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie