Menu
Przekaż 1.5% podatku na ochronę dzieci przed pornografią, KRS: 0000319230
Czytaj więcej

26.06.2018 - Zamówienie publiczne na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zakupu mediów

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zwane dalej "Zamawiającym", zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przeprowadziło przetarg w trybie nieograniczonym na realizację zamówienia: Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zakupu mediów.
Dokumentacja dotycząca udzielenia zamówienia publicznego:
Do pobrania OGŁOSZENIE.pdf pdf Pobierz (149.63 KB)
Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-3.07.2018.pdf pdf Pobierz (209.34 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zmieniona w dniu 29 czerwca 2018 roku poprzez dodanie punktu 9.6 i zmianę punktu 9.1 oraz w dniu 3 lipca poprzez zmianę daty w punktach 5.8 i 5.10; poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską w punkcie 5.9

Do pobrania Załącznik-nr-1-do-SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia)-3.07.2018.pdf pdf Pobierz (67.96 KB) Załącznik-nr-2-do-SIWZ (Formularz ofertowy).pdf pdf Pobierz (341.13 KB) Załącznik-nr-3-do-SIWZ (Oświadczenie wykonawcy w zakresie wstępnego potwierdzenia).pdf pdf Pobierz (461.53 KB) Załącznik-nr-4-do-SIWZ (Wykaz osób).pdf pdf Pobierz (341.13 KB) Załącznik-nr-5-do-SIWZ (Wzór umowy o świadczenie usług)-29.06.2018.pdf pdf Pobierz (102.12 KB) Załącznik-nr-6-do-SIWZ (Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej).pdf pdf Pobierz (262.55 KB)

Załącznik nr 1 do SIWZ został zmieniony w dniu 3 lipca 2018 w punktach 6(a) i 6(b).

Załącznik nr 5 do SIWZ został zmieniony w dniu 29 czerwca 2018 roku w zakresie dodania §4 ust. 1a, 1b i 2 Umowy.

W ogłoszeniu zostały wprowadzone następujące zmiany:

Do pobrania Zmiana-ogłoszenia-27.06.2018.pdf pdf Pobierz (52.81 KB) Zmiana-ogłoszenia-29.06.2018.pdf pdf Pobierz (59.02 KB) Zmiana-ogłoszenia-3.07.2018.pdf pdf Pobierz (53.25 KB)
Do pobrania Odpowiedzi-na-pytania-6.07.2018.pdf pdf Pobierz (51.07 KB)
Wybór wykonawcy:
Do pobrania Ogłoszenie-o-otwarciu-ofert.pdf pdf Pobierz (38.36 KB)


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie