Menu

Sondaż na temat nauki zdalnej. Rodzice dzielą się doświadczeniami

Ograniczenie kontaktów dzieci z rówieśnikami oraz zbyt długi czas spędzany w internecie - to najczęściej wskazywane przez rodziców negatywne skutki nauki zdalnej. Większość uważa, że jakość takiego nauczania jest zdecydowanie gorsza od stacjonarnego.

Takie wyniki przynosi sondaż CBOS "Edukacja zdalna - doświadczenia i oceny". Pokazuje on, że niemal wszyscy rodzice, na podstawie własnych doświadczeń, dostrzegają jakieś problemy wynikające z edukacji zdalnej i nieuczęszczania dzieci do szkół.

Najczęściej w tym kontekście ankietowani mówią o braku czy ograniczeniu kontaktów rówieśniczych, zbyt dużej ilości czasu spędzanego w internecie oraz o zbyt małej aktywności fizycznej. Znaczna część rodziców zgłasza trudności związane z pogorszeniem samopoczucia dzieci, problemy z przyswajaniem wiedzy, zahamowaniem rozwoju bądź regresem oraz z własnym nadmiernym zaangażowaniem i obciążeniem.

Nauka z rodzicami

Z deklaracji rodziców wynika, że ponad połowa uczniów szkół podstawowych podczas nauki online wymaga większej lub mniejszej pomocy. Główna trudność pojawiająca się podczas edukacji zdalnej to problemy z łączem internetowym.

Częściej pomocy wymagały młodsze dzieci, w pełni samodzielne było jedynie 30 proc. uczniów klas 1-3 i 42 proc. uczniów klas 4-8. W sondażu wskazano również na zależność między sposobem prowadzenia lekcji, a samodzielnością uczniów - lekcje, które na ogół przesyłane były w postaci materiałów oraz zadań do samodzielnego wykonania, wymagały większego zaangażowania i pomocy rodziny.

Rodzice dostrzegają poprawę, jaka nastąpiła w przygotowaniu szkół do edukacji zdalnej. Pomimo tego na ogół gorzej oceniają jakość nauki online niż stacjonarnej. Ogromna większość rodziców (89 proc.) uważa, że jakość nauki zdalnej jest gorsza lub zdecydowanie gorsza. Tylko nieliczni sądzą, że jest porównywalna (4 proc.) bądź lepsza (5 proc.).

Rozleniwienie, przeciążenie, regres…

Najczęściej w kontekście negatywnych konsekwencji nauki zdalnej wymieniane są:

  • brak kontaktów bądź ograniczenie kontaktów dzieci z rówieśnikami - 83 proc.,
  • zbyt duża ilość czasu spędzanego przy komputerze, w internecie - 82 proc.,
  • zbyt mała aktywność fizyczna - 75 proc.

Ponad dwie piąte rodziców (42 proc.) dostrzega u swoich dzieci pogorszenie samopoczucia z powodu nieuczęszczania do szkoły – obniżenie nastroju, rozdrażnienie, wybuchy złości, zachowania agresywne.

Więcej niż co trzeci rodzic (36 proc.) obserwuje trudności z nauką i przyswajaniem wiedzy, a blisko co trzeci – zahamowanie rozwoju lub regres, utratę wcześniej nabytych umiejętności (31 proc.).

Rodzice mówią też m.in. o pogłębianiu się niezdrowych nawyków żywieniowych u dzieci, o swoim nadmiernym zaangażowaniu i obciążeniu i o pogorszeniu się relacji w rodzinie (10 proc.).

Pojawiały się wypowiedzi, że dzieci nie zdobędą takiej wiedzy jak w szkole, że nie mogą korzystać z dodatkowych zajęć, a z drugiej strony - że są przeciążone dużą ilością materiału i prac domowych. Niektórzy zwracali uwagę, że nauka zdalna stwarza możliwości "kombinowania", "oszukiwania" oraz powoduje, że dzieci są mniej staranne.

Edukacja zdalna nie jest jednak postrzegana jednoznacznie negatywnie. Ze spontanicznych odpowiedzi na pytanie o pozytywne konsekwencje edukacji zdalnej wynika, że główną jej zaletą, zdaniem rodziców, jest rozwój kompetencji informatycznych dzieci - to, że coraz lepiej radzą sobie z różnymi programami komputerowymi oraz generalnie z nowymi technologiami (32 proc.). Wskazano też oszczędności czasowe i finansowe wynikające z pozostawania w domu, braku dojazdów (22 proc.). Za zaletę uznano także bezpieczeństwo epidemiologiczne, mniej zakażeń i różnych infekcji (18 proc.).

Źródło: CBOS


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie