Menu

Ruszyła kolejna kampania Stowarzyszenia Twoja Sprawa

W Polsce dziesiątki tysięcy dzieci ogląda pornografię codziennie. Wielu rodziców nie jest tego świadomych i nie wie, jak skutecznie chronić najmłodszych. Startujemy z kampanią społeczną, by zachęcić do pogłębienia wiedzy, rozmowy z dzieckiem i do korzystania z portalu oPornografii.pl.

58 proc. dzieci i młodzieży trafia na treści pornograficzne przypadkowo. Co trzeci badany stwierdza, że zostały mu one przez kogoś pokazane (badania FDDS). Internetowa pornografia jest dostępna dla dzieci bez żadnych ograniczeń. Kampania STS "Pornografia uzależnia dzieci" i towarzyszący jej spot społeczny mają pokazać powszechność zjawiska korzystania przez dzieci ze stron pornograficznych i zachęcić do odwiedzenia portalu oPornografii.pl. Chodzi o zwiększanie świadomości społecznej i propagowanie praktycznych umiejętności ochrony dziecka przed szkodliwością pornografii.

Według badań naukowych, pornografia może prowadzić do uzależnienia, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Buduje również w dzieciach nieprawdziwy obraz seksualności, promuje przedmiotowe traktowanie kobiet i mężczyzn, może mieć negatywny wpływ na zdolność do budowania związków, a także może prowadzić do dysfunkcji seksualnych.

Czynniki ryzyka

Obok nieograniczonego dostępu do pornografii w internecie, czynnikami zwiększającymi ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi treściami są brak ustalonych z dzieckiem zasad korzystania z urządzeń multimedialnych, brak rozmów rodziców z dzieckiem wyjaśniających zagrożenia oraz wciąż zbyt rzadkie korzystanie z dostępnych zabezpieczeń i aplikacji ochrony rodzicielskiej.

Ponad 11 proc. chłopców i 1,4 proc. dziewcząt w wieku 14-16 lat ogląda pornografię codziennie, co odpowiada około 45 tys. dzieci i to tylko w tej grupie wiekowej, nie licząc pozostałych roczników. Do oglądania pornografii od 11 do 30 razy w miesiącu w tym wieku przyznaje się kolejne prawie 11 proc. chłopców i 1,5 proc. dziewcząt (badanie IPZIN).

Dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, podkreśla, że w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród niemal 6,5 tys. polskich studentów osoby, które miały wczesny kontakt z pornografią, np. w wieku 12 lat bądź wcześniej, częściej wskazywały na problemy związane z czerpaniem satysfakcji w związku, jak również na niższą satysfakcję seksualną. W grupie tej istotnie wyższa – siedmiokrotnie u mężczyzn, a czterokrotnie u kobiet – była częstotliwość postrzegania siebie, jako osoby uzależnionej od pornografii.

Rok działalności portalu

Prowadzony od roku przez STS portal oPornografii.pl jest dedykowany rodzicom i specjalistom. Staramy się dostarczać merytorycznej i praktycznej wiedzy na temat wpływu konsumpcji pornografii na nieletnich oraz podejmowanych na świecie działań w kierunku skutecznej ochrony przed nią najmłodszych.

Staramy się też dawać praktyczne wskazówki, jak o szkodliwości pornografii rozmawiać z dzieckiem i skutecznie uruchomić dostępne narzędzia ochrony rodzicielskiej. Porady specjalistów i wywiady z ekspertami m.in. zachęcają rodziców do większej aktywności i zaangażowania się w wirtualne życie dziecka.


Zobacz spot towarzyszący kampanii:Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie