Menu

Powstał specjalny zespół – finał konferencji STS

Dzieci muszą być lepiej chronione przed pornografią – zgodzili się uczestnicy konferencji zorganizowanej 21 listopada 2018 r. przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. W tym celu powstał specjalny zespół, który zajmie się analizą możliwości wprowadzenia zmian systemowych chroniących dzieci.

Udział w pracach zespołu zainicjowanego przez STS zapowiedzieli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, jak również organizacje chroniące interesy dzieci i rodzin.

21 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się ekspercka konferencja zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie pod nazwą "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny". Nad skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi najmłodszym dostęp do pornografii debatowali specjaliści z Polski i zagranicy. Wydarzenie objęli patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli wielu środowisk, zarówno nauczycieli, terapeutów i lekarzy, jak też reprezentantów organizacji branżowych i urzędników. Dyskutowali oni o możliwych rozwiązaniach, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi w Internecie oraz do lepszej pomocy osobom, które nałogowo oglądają pornografię.

Merytoryczna debata

Celem naszej konferencji było rozpoczęcie merytorycznej i spokojnej debaty nad ewentualnymi rozwiązaniami systemowymi, które pomogą rodzicom lepiej chronić dzieci i zmniejszą skalę masowego oglądania pornografii przez najmłodszych. − Aby taką merytoryczną debatę prowadzić, trzeba zaprosić różne środowiska, zarówno te które chronią prywatność w sieci, czy też reprezentują interesy przedsiębiorców, jak również te, które chronią interes dzieci i rodzin, a wreszcie przedstawicieli odpowiednich urzędów państwowych. Tak szeroką reprezentację zapewnili uczestnicy paneli dyskusyjnych. Sprawa wymaga czasu i znalezienia mądrego kompromisu – podkreśla Izabela Karska z STS.

Dlatego właśnie zainicjowaliśmy stworzenie zespołu, który będzie starał się pogodzić w najlepszy możliwy sposób różne wartości: ochronę dzieci, prawo do prywatności, jak również wolność gospodarczą.

Cele zespołu

Naszym zdaniem skala konsumpcji pornografii przez dzieci i liczne konsekwencje z tym związane świadczą o tym, że mamy do czynienia z istotnym problemem zdrowia publicznego. Edukacja rodziców oraz dzieci jest bardzo potrzebna, ale nie jest wystarczająca, aby poradzić sobie z masową konsumpcją szkodliwej pornografii przez najmłodszych. Dlatego jako organizator konferencji zainicjowaliśmy stworzenie zespołu, który będzie starał się pogodzić w najlepszy możliwy sposób różne wartości: ochronę dzieci, prawo do prywatności, jak również wolność gospodarczą.

Celem zespołu nie jest uniemożliwienie dostępu do pornografii osobom dorosłym, a jedynie ochrona dzieci. Udział w pracach zespołu zapowiedzieli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, jak również organizacje społeczne i organizacje przedsiębiorców. Zaproszenie skierowano również do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Panoptykon, którzy brali udział w konferencji. 


Konferencja "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny" była sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie