Menu

Finał kampanii społecznej Stowarzyszenia Twoja Sprawa

5 milionów użytkowników YouTube, a ponad 9 milionów Facebooka obejrzało spot kampanii społecznej Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Celem było zwiększenie świadomości masowego oglądania przez dzieci i młodzież internetowej pornografii. To kolejna już akcja informacyjna STS podejmująca tę problematykę.

Kampania trwała od października do końca listopada 2019 r. Jej osią był spot społeczny uświadamiający całkowity brak zabezpieczeń przed dostępem dzieci do pornografii.

Spot można zobaczyć tutaj.

W ramach kampanii powstała kolejna, poszerzona edycja "Podsumowania badań i literatury na temat negatywnych konsekwencji konsumpcji pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży". Spośród ponad 6 tys. studentów zbadanych w Polsce, aż 12,2 proc. określa siebie jako osoby uzależnione od treści pornograficznych. Z kolei badania mózgu z udziałem osób nałogowo oglądających pornografię w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce pokazują podobne zmiany do obserwowanych w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub hazardu. To tylko dwie spośród wielu informacji przywołanych w "Podsumowaniu", którego pierwsza wersja została wydana w 2017 roku.

Opracowanie jest dostępne na specjalistycznym portalu oPornografii.pl, zostało też przesłane do sądów, prokuratur i komend policji w całej Polsce.

Podsumowanie dostępne tutaj.

– Bez pełnej świadomości osób mających realny wpływ na możliwość zmiany obecnego stanu rzeczy, będzie bardzo trudno chronić młode pokolenie przed zgubnym wpływem konsumpcji pornografii. Z przeprowadzonego przez nas we wrześniu br. badania wynika, że 85,4 proc. dorosłych Polaków uważa, że do pornografii internetowej dostęp powinny mieć tylko osoby pełnoletnie, a ponad 84 proc. chce, żeby w obiektach użyteczności publicznej były zainstalowane narzędzia uniemożliwiające dzieciom i młodzieży korzystanie z internetowej pornografii – przekonuje Izabela Karska, rzeczniczka STS.

O tym, że współczesna pornografia w żadnym razie nie jest materiałem, do którego dostęp powinny mieć dzieci, świadczą także badania zespołu dr. hab. Mateusza Goli, które przeprowadził we współpracy ze Stowarzyszeniem. To kolejny element kampanii. Badania potwierdzają m.in. wzrost brutalności treści pornograficznych od lat 90., a także stosowanie w pornografii przemocy w sferze werbalnej. Najczęściej wyrażała się ona chęcią dominacji i obrażaniem, skierowanym głównie do kobiet.

Merytorycznym zapleczem zakończonej kampanii jest funkcjonujący od ponad roku specjalistyczny portal oPornografii.pl. W przystępny sposób opisuje on patologie, na które dzieci i młodzież natykają się w internecie. Jest również nieocenioną pomocą dla decydentów, urzędników, ale przede wszystkim dla rodziców i wychowawców. Wywiady, poradniki czy wyniki najnowszych badań zostały wzbogacone nową serią filmów instruktażowych, w których Youtuber Tomek Sokołowski omawia dostępne na rynku aplikacje i programy ochrony rodzicielskiej, tłumacząc rodzicom sposób ich instalacji i użycia.


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie