Menu

Dorośli w Polsce chcą skuteczniejszej ochrony dzieci przed pornografią

Ponad 85 proc. respondentów biorących udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Stowarzyszenia Twoja Sprawa uważa, że pornografia w internecie powinna być dostępna tylko dla osób dorosłych.

Większość stron z pornografią nie ma żadnych zabezpieczeń przed dostępem do nich dzieci albo ogranicza się do zadania pytania, czy wchodzący na nie internauta jest pełnoletni. Wystarczy kliknięcie.

Skuteczniejsza ochrona

W badaniu* zleconym przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa zapytano dorosłych Polaków o kwestie dostępności pornografii internetowej i od 85,4 proc. z nich uzyskano odpowiedź, że powinna ona być dostępna tylko dla dorosłych. 7 proc. uważa, że nie powinno być w tym dostępie ograniczeń, a 7,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.
84 proc. dorosłych przyznaje w badaniu, że podmioty oferujące korzystanie z internetu (Wi-Fi) w przestrzeni publicznej dostępnej dla dzieci, powinny stosować narzędzia, które uniemożliwią najmłodszym klientom oglądanie np. filmów pornograficznych. Większość dorosłych oczekuje, że w takich miejscach ich dziecko będzie mogło korzystać z sieci Wi-Fi, w której strony pornograficzne są niedostępne. 8 proc. badanych nie zgadza się na takie rozwiązania.


Blisko 68 proc. respondentów uważa, że wprowadzenie na stronach z pornografią realnej, a nie pozornej weryfikacji wieku byłoby uzasadnione.

Wyniki badań odnoszą się do problemu, będącego tematem trwającej właśnie kampanii społecznej Stowarzyszenia Twoja Sprawa, która za pomocą spotu pokazuje, jak łatwo dzieci mogą docierać do pornografii.

Znalezienie rozwiązań

Temat ten jest również przedmiotem prac powołanego w listopadzie 2018 roku przez Stowarzyszenie zespołu roboczego, analizującego możliwe rozwiązania, które lepiej chroniłyby dzieci przed szkodliwością pornografii. Celem zespołu jest znalezienie rozwiązań, które w najlepszy możliwy sposób godziłyby takie wartości jak ochrona dzieci, prywatność, wolność gospodarcza i wolność słowa. W pracach tego zespołu biorą udział oprócz Stowarzyszenia Twoja Sprawa takie instytucje i organizacje jak Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Fundacja Panoptykon, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB, Związek Dużych Rodzin 3+, NASK oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Twoja Sprawa Izabela Karska zwraca uwagę, że problem został dostrzeżony także na poziomie regulacji unijnych. W zmienionej w listopadzie 2018 roku Dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych stwierdza się, że pornografia należy do najbardziej szkodliwych treści, a ochrona małoletnich wymaga najsurowszych środków, wśród których dyrektywa wymienia m.in. narzędzia weryfikacji wieku. Dyrektywa powinna zostać zaimplementowana do września 2020 roku.


*Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa we wrześniu 2019 r. na grupie N=2.015 osób dorosłych.


E-mail dodany!

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Nasze szkolenia

Naucz się rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń związanych z pornografią.

Zamów szkolenie